GeowłókninyFirma

VIPtex – wizja działania i innowacja w produkcji

Swoją działalność opieramy przede wszystkim na specjalizacji w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości geowłóknin VIPtex.
Posiadamy atesty i certyfikaty uprawniające do sprzedaży na wymagających rynkach Unii Europejskiej.
Dzięki przewadze technologicznej i doświadczeniu rynkowemu jesteśmy w stanie oferować nasze produkty w niezwykle konkurencyjnych cenach.
Nasi pracownicy chętnie podejmują się spraw nowatorskich, wymagających indywidualnego podejścia, tych uznawanych za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.
Własne zaplecze magazynowe i sprawny system dystrybucji pozwala nam realizować najbardziej nietypowe zamówienia a nasi kontrahenci zyskują czas i pieniądze.

Zapraszamy do współpracy
Zespół VIPtex Sp. z o.o.


Produkty

Geowłóknina

płaski geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie, w wyniku igłowania ,przeszywania lub termicznie w wyniku zgrzewania. Podstawowe zastosowanie to separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

geowłóknina poliestrowa
Geowłóknina poliestrowa VIPtex PES

Geowłóknina poliestrowa produkowana jest na bazie włókien ciętych. Są one higieniczne i antyalergiczne. Materiał z nich wykonany odznacza się dużą wytrzymałością na zerwanie, zginanie oraz ścieranie a także wysoką temperaturą topnienia.
Geowłóknina poliestrowa charakteryzuje się słabszymi właściwościami mechanicznymi z kolei jej parametry hydrauliczne jak wodoprzepuszczalność czy wielkość porów są wyższe niż geowłóknin polipropylenowych. Dodatkowo geowłókniny poliestrowe mają bardzo dobrą odporność na działanie promieni UV.
Nasza oferta obejmuje igłowane i kalandrowane geowłókniny o gramaturach od 100 gr do 800 gr oraz szerokościach rolek do 6 metrów

geowłóknina polipropylenowa
Geowłóknina polipropylenowa VIPtex PP

Geowłóknina produkowana jest w 100% z wysokowytrzymałych włókien polipropylenowych. Odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością biologiczno- chemiczną. VIPtex PP nie zawiera żadnych związków chemicznych ani żywic w związku z tym nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska. Geowłóknina jest odporna na działanie grzybów, pleśni oraz wszelkiego rodzaju składników chemicznym występujących w glebie.
Nasza oferta obejmuje igłowane i kalandrowane geowłókniny o gramaturach od 100 gr do 800 gr oraz szerokościach rolek do 6 metrów

Geowłóknina VIPtex HOBBY
VIPtex HOBBY

Dysponując profesjonalnym sprzętem do konfekcjonowania geowłókniny nasza oferta została powiększona o mini rolki do wykorzystania w warunkach przydomowych.
VIPtex HOBBY
gramatura - 100 gr
szerokości - 0,5 m i 1m
długości - 10 m, 25 m, 50 m

Zastosowanie
mata antychwastowa
wyściółka pod korę
ścieżki, chodniki wokół domu
oczka wodne
podjazd do garażu
drenaż przydomowych oczyszczalni ścieków
zielone dachy

Zastosowanie

 • pakingi, podjazdy
 • ścieżki przydomowe, rowerowe, chodniki
 • korty tenisowe, boiska
 • drogi publiczne, tymczasowe, leśne
 • tarasy, zielone dachy
 • baseny, oczka wodne
 • wały przeciwpowodziowe, nasypy, skarpy
 • drenaż opaskowy, oczyszczalnie ścieków
 • hobby - w ogródku jako mata antychwastowa, wyściółka pod korę.

 • Zalety stosowania geowłókniny VIPtex:

 • wzmocnienie konstrukcji podłoża
 • zmniejszenie kosztów inwestycji
 • skrócenie czasu wykonywania prac
 • większa stabilność gruntów
 • zapobieganie procesowi mieszania się gruntów

 • Funkcje

  Filtracja – zapobieganie przemieszczania się cząstek gruntu, pozwalając na swobodny przepływ wody i gazu. Migracja powoduje osłabienie parametrów nośnych gruntu i jego ciągłe wypłukiwanie, co prowadzi do jego osuwania się. Właściwości filtracyjne włókniny są wykorzystywane w inżynierii wodnej szczególnie w budowie zbiorników wodnych.

  Separacja i wzmocnienie – podłoże jest poddawane naprężeniom wynikającym z ich użytkowania oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Efekt to powstawanie pęknięć oraz mieszanie się ze sobą poszczególnych warstw gruntu co zmniejsza jego właściwości nośne. W konsekwencji powstaje ryzyko osuwania się konstrukcji ziemnych. Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed mieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie. Geowłókniny poprawiają parametry mechaniczne podłoża i w tym celu układane są poniżej lub pomiędzy warstwami ziemi, aby przejmować powstające naprężenia dynamiczne, powstające w wyniku użytkowania dróg.

  Drenaż i ochrona – W celu zapewnienia ochrony przed przedostaniem się niebezpiecznych substancji do gruntu stosuje się geowłókniny. VIPtex stanowi ochronę geomembran przed mechanicznymi uszkodzeniami i wydostaniem się do środowiska naturalnego niebezpiecznych związków. Dodatkowo, dzięki stabilnej wodoprzepuszczalności geowłoknina odprowadza ścieki i gazy powstające w składowiskach odpadów. VIPtex zatrzymuje błoto i muł przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej rur.


  Adres

  Viptex Sp. z o.o.
  al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

  Magazyn

  Viptex Sp. z o.o.
  ul. Lotnicza 1
  58-160 Świebodzice

  Telefon

  tel: + 48 22 598 70 10
  kom. +48 576 981 580